دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خطابه اشرف‌السادات خانم، ۱۳۲۹ ق

خطابه اشرف‌السادات خانم، ۱۳۲۹ ق

در مکتب‌البنات به مدیریت آغا خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ رجب ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- خطابه‌های مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158D14
  •