دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خطابه اشرف السادات در مکتب‌البنات، ۱۳۲۸ ق

خطابه اشرف السادات در مکتب‌البنات، ۱۳۲۸ ق

در مجلس امتحان مکتب‌البنات (به مدیریت آغا خانم)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ جمادی‌الثانی ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- خطابه‌های مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158D7
  •