دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترکان خانم ابراهیمی

دختر نورالله ابراهیمی و نوه ابراهیم ظهیرالدوله؛ همسر محمدعلی امیرابراهیمی نصرت‌الممالک؛ و مادر عزیزالملوک، گیلان خانم، و رستم خان امیرابراهیمی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید