دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

ایستاده از راست: فخری ابراهیمی، نصرت امیری، رستم امیری، گیلان امیرابراهیمی، فضل الله ابراهیمی، و هوشنگ امیری؛ نشسته از راست: محمدعلی امیرابراهیمی (نصرت الممالک)، ترکانه (ترکان) خانم ابراهیمی، و عزیزالملوک امیرابراهیمی

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۳۰ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201B6
  •