دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرداخت پول عزیز ابراهیمی به ترکان امیر ابراهیمی

پرداخت پول عزیز ابراهیمی به ترکان امیر ابراهیمی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ فروردين ۱۳۲۳ ش
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A205
  •