دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نصرالله خان منصور لشگر

پسر آغا بیگم و حیدرعلی خان (منصور لشگر) و برادر ایران خانم؛ همسر ملیکه غفاری و پدر اصلان و فخرالملوک

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید