دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه ایران خانم و مادرش، ۱۳۳۹ ق

صلح نامه ایران خانم و مادرش، ۱۳۳۹ ق

صلح نامه مادر نصرالله خان غفاری با فرزند بطنی خود، ایران خانم، بر سر دو قطعه باغچه خانه واقع در کوی باغ عبدالله خان واقع در علیای قریه کله که چهار قفیز است به انضمام یک باب اصطبل مخروبه و یک باب اصطبل با نهر و اشجار به مال‌المصالحه مبلغ شصت تومان وجه نقد رایج‌المعامله ایران.

نمای تفصیلی

  • تاریخ محرم ۱۳۳۹ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A66
  •