دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حبیب الله مخاطب رفیعی

پسر طلعت الملوک و محمد مخاطب رفیعی؛ همسر ایران اعظم؛ پدر کامبیز مخاطب رفیعی و کیومرث مخاطب رفیعی؛ برادر عزیزالله مخاطب رفیعی، مهین دخت مخاطب رفیعی، و عزت الله مخاطب رفیعی.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و توضیحات عکس های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید