دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

ردیف جلو، از راست: ناشناخته، ماه رخسار (خاله طلعت الملوک) و همسر سردار اسعد بختیاری، ناشناخته، طلعت الملوک؛ ردیف وسط (کودکان)، از راست: مهین دخت (دختر طلعت الملوک)، ناشناخته؛ ردیف پشت، از راست: عزیزالله (پسر طلعت الملوک)، منیژه (دختر ماه رخسار)، حبیب الله (پسر طلعت الملوک)، محمد مخاطب رفیعی (همسر طلعت الملوک)، ناشناخته، عزت الله (پسر طلعت الملوک)، ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه بهرامی
  • متعلق به مجموعه الهه بهرامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16175A7
  •