دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نوشته بالای عکس: «بهار ۱۳۱۲ منزل آقای منتظم در خیابان مؤدب الملک از آقایان پرویز خان و تیمور و منتظم و خلیل خان و اوا خانم و ثریا برداشته شد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۲ ش
  • ابعاد ۵.۵ × ۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A50
  •