دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، ایستاده: شامیل، پیکه، رخشنده، و ناشناخته؛ نشسته: ناشناخته، ارشاد، چنگیز، و عباسقلی. شامیل، ارشاد، و عباسقلی فرزندان صوفیا خانم و بیوک خان و پیکه، رخشنده، و چنگیز فرزندان کشور خانم و محمد علی خان هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها خان نخجوانی
  • متعلق به مجموعه خان نخجوانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14146A7
  •