دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نورالهدی نجم آبادی و چند کودک

نورالهدی نجم آبادی و چند کودک

نشسته: نورالهدی نجم آبادی، کودکان: راست: فرزانه نجم آبادی (دختر عباس نجم آبادی و نوه نورالهدی نجم آبادی)، زهره (ایستاده پشت سر نورالهدی)، و چپ: منیژه؛‌ زهره و منیژه دختران ربابه نجم آبادی، خواهر نورالهدی، هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ فروردين ۱۳۲۹ ش
  • ابعاد ۸ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها کاوه نجم آبادی
  • متعلق به مجموعه کاوه نجم آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1391A11
  •