دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بزرگ علوی

ت ۱۲ بهمن ۱۲۸۲ ش تهران
و ۲۸ بهمن ۱۳۷۵ ش تهران

سید مجتبی بزرگ علوی، نویسنده و رمان نویس، در ۱۲ بهمن ۱۲۸۲ ش در تهران به دنیا آمد. او پسر خدیجه قمرالسادات (نوه آیت‌ الله طباطبایی) و سید ابوالحسن علوی، نوه حاج سید محمد صراف، و برادر شاه زنان علوی بود. با نخستین همسرش، گیتا، در سال ۱۳۱۴ یا ۱۳۱۵ ش ازدواج کرد که این ازدواج در سال ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸ ش به جدایی انجامید. سپس با فاطمه علوی ازدواج کرد و انها صاحب پسری به نام مانی شدند. او در سال ۱۳۳۵ با گرترود کلاپوئتکه ازدواج کرد. بزرگ علوی در ۲۸ بهمن ۱۳۷۵ در برلین درگذشت.

منبع: http://www.iranicaonline.org/articles/alavi-bozorg-novelist و: http://fa.wikipedia.org/wiki/بزرگ_علوی بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید