دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول احشمی

دختر اعتضاد دفتر و از نوادگان دختری محمد علی میرزا دولتشاه (پسر فتحعلی‌ شاه قاجار) بود. با عبدالحسین فرمانفرما ازدواج کرد. فرزندان آن‌ها: مهرماه خانم، مریم فیروز، هایده خانم، ابوالبشر، و سیروس میرزا

این اطلاعات را افراد خانواده، و بهمن بیانی، به ما داده‌اند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو