دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، زنان: ننه فاطمه سلطان و بتول خانم، کودکان: افسانه اسفندیاری و علی

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A82
  •