دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه بانوان

نامه بانوان

کل مجموعه نامه بانوان تحت شماره سند 903A1 در سایت موجود است. یادداشتی از ابولقاسم آزاد روی این شماره نوشته شده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ابو القاسم آزاد مراغه ای
  • تاریخ ۲ دى ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد یادداشت: ۱۴ × ۱۴ سانتیمتر، دو ماهنامه: تعداد صفحات: ۸ و سایز هر صفحه: ۲۰ × ۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهناز آزاد
  • متعلق به خانواده رشدیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 903A18
  •