دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به حضرت علیا و ناصرالدین میرزا، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴ ق

اسناد مربوط به حضرت علیا و ناصرالدین میرزا، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۴ ق

مکاتبات میان مهراب خان، ناصرالدین میرزا، وزارت مالیه، خزانه داری کل، و ریاست وزراء درباره اعتراض حضرت علیا (اشرف خانم سرور السلطنه) و پسرش، ناصرالدین میرزا، به نحوه اخذ مالیات و حقابه رودخانه جاجرود و املاک و دهات آنان در ورامین

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ رجب ۱۳۳۰ ق تا ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۳۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902A4
  •