دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفتر ثبت محمد صادق طباطبایی، ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۳ ق

دفتر ثبت محمد صادق طباطبایی، ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۳ ق

دفتر دوم: ۲۵ ذیحجه ۱۲۹۲ تا ۱۳ جمادی الاول ۱۲۹۳

نمای تفصیلی

 • آفریننده محمد صادق طباطبایی
 • تاریخ ۲۵ ذی‌الحجه ۱۲۹۲ ق تا ۱۳ جمادی‌الاول ۱۲۹۳ ق
 • یادداشت ها

  این سند را شهرام یوسفی پور در سال ۱۳۹۲ در اختیار ما قرار داده است.

 • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (۲۹۶/۲۳۸۴۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۹ دى ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 902A3
 •