دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفتر ثبت محمد صادق طباطبایی، ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۶ ق

دفتر ثبت محمد صادق طباطبایی، ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۶ ق

دفتر اول: ۵ شعبان ۱۲۸۴ تا ۱ صفر ۱۲۸۶

نمای تفصیلی

 • آفریننده محمد صادق طباطبایی
 • تاریخ ۵ شعبان ۱۲۸۴ ق تا ۱ صفر ۱۲۸۶ ق
 • یادداشت ها

  این سند را شهرام یوسفی پور در سال ۱۳۹۲ در اختیار ما قرار داده است.

 • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (۲۹۶/۲۳۸۴۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۹ دى ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 902A2
 •