دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رساله حجابیه

رساله حجابیه

رساله حجابیه، تاریخ نگارش ۲ رجب ۱۳۴۵ قمری، بازنگاری و اضافه به متن در رمضان ۱۳۵۴ قمری. انتشار به شکل بخشی از کتاب فوائد المتکلمین، به همت عبدالرسول مدنی کاشانی (۱۲۴۱- ۱۳۲۴ ش).

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملا عبد الرسول مدنی کاشانی
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • متعلق به مجموعه کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 901C3
  •