دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هدیة المحب

هدیة المحب

نگارش توسط ملا عبد الرسول مدنی کاشانی (۱۲۴۱- ۱۳۲۴ ش) در سال ۱۳۱۲ ق.

نمای تفصیلی

 • آفریننده ملا عبد الرسول مدنی کاشانی
 • تاریخ ۱ محرم ۱۳۲۵ ق
 • یادداشت ها
  • چاپ سنگی.
 • ابعاد ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها کتابخانه دانشگاه هاروارد
 • متعلق به مجموعه کتابخانه دانشگاه هاروارد
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 901B2
 •