دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهریه

گوهریه

گوهریه، دیوان اشعار شمس الشعراء، شروع کار کتاب صفر ۱۳۱۹ قمری، پایان تدوین ربیع الثانی ۱۳۲۰ قمری. طبع دیوان به همت میرزا احمدخان فاتح الملک. بنا به دیباچه کتاب: گوهر خانم بنت مرحوم موسی خان از بطن مرحومه حاجیه طیقون خانم بنت فتحعلی شاه.

نمای تفصیلی

  • آفریننده گوهر شمس الشعراء
  • تاریخ ۱۳۲۰ ق
  • مجموعه ها کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • متعلق به مجموعه کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 901A1
  •