دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی کودکان

عکس گروهی کودکان

از راست: ابتهاج ملک، اقدس ملک جهانبانی، عشرت ملک، و شوکت ملک

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۴ ش
 • یادداشت ها

  روی عکس تاریخ ۱۳۰۴ نوشته شده. از آنجا که روی یکی از بلوزها عکس احمدشاه منقوش است، این تاریخ اشاره به تاریخ شمسی دارد.

 • ابعاد ۱۱ × ۱۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 31e127
 •