دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصالحه ملک بین محمدولی فرمانفرمائیان و دخترش سعیده فرمانفرمائیان

مصالحه ملک بین محمدولی فرمانفرمائیان و دخترش سعیده فرمانفرمائیان

سند مصالحه ملک در خیابان حسن آباد بین محمدولی فرمانفرئیان و سعیده فرمانفرمائیان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ مهر ۱۳۱۵ ش
  • ابعاد ۳۴ × ۴۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b087
  •