دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گزارش‌هایی از بیگلربیگی خراسان به حاکم خراسان، ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ ق

گزارش‌هایی از بیگلربیگی خراسان به حاکم خراسان، ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ ق

گزارش بیگلربیگی خراسان از وقایع محلات مختلف و گزارش تعداد متوفیان از غسالخانه، سرقت یک زن از مغاره شالفروشی و دستگیری یک زن فاحشه. رکن الدوله در حاشیه یکی از گزارش‌ها از بیگلربیگی درخواست گزارشی در مورد شیوع آبله و تعداد تلفات این بیماری خواسته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ شوال ۱۳۰۰ ق تا ربیع‌الثانی ۱۳۰۲ ق
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b030
  •