دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های گلین خانم به قهرمان میرزا عین السلطنه

نامه های گلین خانم به قهرمان میرزا عین السلطنه

سه نامه از گلین خانم به همسرش قهرمان میرزا عین السلطنه شامل موارد زیر: ابراز دلتنگی، گزارشی از وضعیت عزاداری ماه محرم، شرح جزییات دعوای زناشویی شریف الدوله و همسرش، و در یکی از نامه‌ها، شکایت از نگرفتن وجه مقرری و بی توجهی همسرش به وضعیت او.

نمای تفصیلی

 • آفریننده گلین خانم (مجموعه بيانى و مجموعه سالور)
 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  تاریخ یکی از نامه ها ۱۳محرم ۱۳۱۹ ق است.

 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 31b024
 •