دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 وزیردربار پهلوی  به سرپرست آرامگاه ناصرالدین شاه، ۱۳۴۱ ش

وزیردربار پهلوی به سرپرست آرامگاه ناصرالدین شاه، ۱۳۴۱ ش

نامه وزیردربار پهلوی به سرپرست آرامگاه ناصرالدین شاه که با تقاضای خانم ملیح السلطنه همسر محمدعلی شاه برای گرفتن قبر درآرامگاه ناصرالدین شاه موافقت کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ خرداد ۱۳۴۱ ش
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31a013
  •