دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد درباره وراث میرزا علی خان، ۱۲۹۳ ش

استشهاد درباره وراث میرزا علی خان، ۱۲۹۳ ش

استشهاد درباره اموال و ارث میرزا آقا علی خان، پسر میرزا عبدالکریم خان معتمد، در حضور ملا احمد شیخ الاسلام (پسر ملا محمد مهدی شیخ الاسلام) و شاهدان: میرزا محمد رضای وزیر، میرزا عبدالغفار خان معتمد الایاله، و میرزا خلیل سلطان (برادران مرحوم میرزا آقا علی خان) که شهادت می دهند: میرزا آقا علی خان فرزند ذکور ندارد؛ اداره اموال مرحوم به حکم شرع به میرزا محمد رضای وزیر واگذار گردید؛ و تقسیم سهم الارث دختران و همسران میرزا آقا علی خان بر حسب وصیت و شرع انجام می‌شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بهمن ۱۲۹۳ ش
  • ابعاد ۳۵ × ۴۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها میرزا محمد خان کردستانی
  • متعلق به مجموعه میرزا محمد خان کردستانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21218A1
  •