دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عروسی فرخ لقا عبدالکریم بیک و احمد عبدالعظیمی

عروسی فرخ لقا عبدالکریم بیک و احمد عبدالعظیمی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ شعبان ۱۳۷۰ ق
  • مجموعه ها فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • متعلق به مجموعه فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21217A8
  •