دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قبر فخرالسادات

قبر فخرالسادات

نوشته روی سنگ قبر: «آرامگاه مرحوم بانو فخرالسادات حاج قاسم شربت دار فرزند مرحوم سید عبدالله در تاریخ ۱۳۴۴/۱۱/۲ دار فانیرا [فانی را] بدرود گفت»؛ قبرستان امامزاده عبدالله در تهران

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • متعلق به مجموعه فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21217A4
  •