دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالسادات حاج قاسم شربت دار

فخرالسادات حاج قاسم شربت دار

در خانه دخترش در بازارچه قوام الدوله، باغ معیر، سنگلج، تهران

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۸۸ یا ۱۳۸۹ ق
  • مجموعه ها فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • متعلق به مجموعه فخرالسادات حاج قاسم شربت‌ دار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21217A2
  •