دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

برگ سهام فصل بهارخانم ایران الدوله، ۱۳۰۴ ش

برگ سهام فصل بهارخانم ایران الدوله، ۱۳۰۴ ش

متعلق به شرکت تشویق صنایع وطنی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۰۴ ش
  • ابعاد ۲۷ × ۳۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو
  • متعلق به مجموعه طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19214B9
  •