دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه شمس السلطنه و محمد علی خازن الملک، ۱۳۳۵ ق

بیع نامه شمس السلطنه و محمد علی خازن الملک، ۱۳۳۵ ق

بیع نامه میان محمد علی خان خازن الملک، پسر مرحوم رحیم خان خازن الملک، و همسرش شمس السلطنه، دختر شاهزاده نیرالدوله، در خصوص واگذاری دو سهم مشاع از چهار سهم ملکی اختصاصی خود از شانزده سهم شش دانگ قریه همت آباد از محال نیشابور به مبلغ ده هزار تومان وجه فضی رایج؛ در حاشیه، نیر قدسیه این بیع نامه را تأیید کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ جمادی‌الاول ۱۳۳۵ ق
  • ابعاد ۳۱.۵ × ۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو
  • متعلق به مجموعه طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19214B1
  •