دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح‌ نامه بی بی و میرزا علی اکبر، ۱۳۳۹ ق

نکاح‌ نامه بی بی و میرزا علی اکبر، ۱۳۳۹ ق

نکاح‌ نامه بی بی، دختر آقا کربلایی شکرالله دوانی، و آقا میرزا علی اکبر، پسر حاجی میر آقا احمد تاجر دوانی، با صداق چهارصد تومان وجه رایج خزانه عامره ایران و از آن جمله مبلغ دویست تومان که مهر حاضر است، با هفتاد و پنج مثقال طلا، یک ثوب چادر، آینه، دو طاقه زری، و یک طاقه بنارسی سبز تسلیم گردید و مبلغ دویست تومان دیگر به انضمام ده مثقال طلا، یک جلد کلام الله مجید، و یک طاقه شال ترمه لاکی که مهر غایب است بر ذمه زوج عند‌الاستطاعه باقی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ رجب ۱۳۳۹ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
  • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19213A9
  •