دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح‌ نامه خانم صغری و میرزا محمد رضا دستغیب بهشتی، ۱۳۴۶ ق

نکاح‌ نامه خانم صغری و میرزا محمد رضا دستغیب بهشتی، ۱۳۴۶ ق

نکاح‌ نامه خانم صغری، دختر آقا میرزا، و میرزا محمد رضا دستغیب بهشتی، با صداق یک جلد کلام الله مجید به مبلغ هدیه شش قران، مبلغ دویست تومان رایج مملکت ایران، سه مثقال طلای غیر مسکوک، پنجاه مثقال ابریشم سبز خام، بیست من نمک طعام، و یک چارک نشاسته گندم که تمام مبلغ مذکور عند‌القدر و الاستطاعه بر گردن زوج است. در ضمن عقد خارج و لازم شرط شد که اختیار مسکن با خانم صغری باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ ذی‌الحجه ۱۳۴۶ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
  • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19213A8
  •