دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: جمشید دوانی، علی حسامیان، و ماه منظر حسامیان؛ نشسته : بی بی دوانی (حسامیان)

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «۱- مهندس جمشید دوانی ایستاده سمت راست ایستاده ۲- آقای علی حسامیان نفر وسط ایستاده ۳- خانم ماه منظر حسامیان سمت چپ ایستاده ۴- نشسته خانم بی بی دوانی مادر شوهرم»

 • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 19213A35
 •