دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

فرزندان محمدرضا دستغیب بهشتی، ردیف پشت از راست: عباس، محمد مهدی، حسین، رضا، و علاءالدین؛ ردیف جلو از راست: ناهید، نسرین، و ایران

نمای تفصیلی

 • تاریخ مرداد ۱۳۵۷ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «فرزندان محمدرضا دستغیب بهشتی از راست به چپ: ۱- مهندس عباس دستغیب بهشتی تولد مهر ۱۳۰۷ شمسی، وفات ۱۳۵۹، ۲- محمد مهدی بهشتی متولد دی ۱۳۰۷شمسی، ۳- حسین بهشتی متولد فروردین ۱۲۹۶ شمسی، [وفات:] ۱۳۸۰، ۴- دکتر رضا بهشتی متولد دی ۱۳۱۰ شمسی، ۵- علاءالدین بهشتی متولد ۱۳۰۰ شمسی، [وفات:] ۱۳۸۴؛ ردیف جلو از راست به چپ: ۱- ناهید بهشتی متولد بهمن ۱۳۱۳ شمسی، ۲- نسرین دستغیب بهشتی متولد دی ۱۳۰۹ شمسی، ۳- ایران دستغیب بهشتی متولد مهر ۱۳۰۳ شمسی؛ عکس در مرداد ماه سال ۱۳۵۷ شمسی در منزل مهندس عباس برداشته شده؛ ضمنا عزت خانم فرزند اول پدرم متولد ۱۲۹۱ وفات ۱۳۲۲»

 • ابعاد ۲۴ × ۱۷.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 19213A26
 •