دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: ناشناخته، بی بی دوانی، نجیبه دوانی (دانشور)، و ملوک دانشور (جاری نجیبه دوانی)

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۳۵ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «از چپ به راست: خانم ملوک دانشور - خانم نجیبه دانشور خواهر شوهرم و خانم بی بی دوانی مادر شوهرم؛ قبل از ازدواج من و احمد ۱۳۳۵»

 • ابعاد ۹ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 19213A25
 •