دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست، ایستاده: ابوالحسن سلیمانی و پوراندخت؛ نشسته: شاهزاده ملوک کیخسروی مقدم (سلیمانی) و امیر در آغوشش

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها پروانه سلیمانی
  • متعلق به مجموعه پروانه سلیمانی
  • محدودیت استفاده از اقلام این مجموعه با ذکر نام پروانه سلیمانی باید باشد.
  • تاریخ آپلود ۶ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 18210A1
  •