دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست: محمدولی میرزا، نصرت الدوله، و سالارلشکر؛ نوشته پشت عکس: «سالارلشگر نصرت الدوله محمدولی میرزا»

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A27
  •