دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

از سمت راست: عظمی عدل، ناشناخته، و امیرزاده خانم؛ نوشته زیر عکس: «کوه بی بی شهربانو ۱۳۱۶»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۷ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A9
  •