دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

از سمت راست: غلامرضا عدل، امیرزاده خانم، و ناشناخته؛ نوشته زیر عکس: «شمیران ۱۳۱۶»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A8
  •