دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی، ۱۳۲۶ ش

عکس خانوادگی، ۱۳۲۶ ش

از سمت راست: عظمی عدل و مادرش، امیرزاده خانم؛ نوشته زیر عکس: «رامسر ۱۳۲۶»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۶ ش
  • ابعاد ۶ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A4
  •