دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی، ۱۳۲۵ ش

عکس خانوادگی، ۱۳۲۵ ش

عظمی عدل و مادرش، امیرزاده خانم؛ نوشته زیر عکس: «طهران ۱۳۲۵»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۵ ش
  • ابعاد ۶ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A3
  •