دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

نفر ایستاده عظمی عدل و نفر نشسته خواهرش، شمس فر، است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A23
  •