دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف جلو، از راست: مائده، فیروزه، ناشناخته، ناشناخته، تورج؛ ردیف عقب، از راست: فیروزدخت نیر‌نوری، عظمی عدل، ملک ظلی، و شمس فر

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A22
  •