دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از سمت راست: عظمی عدل، صدیق حضرت مظاهر، و امیرزاده خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A15
  •