دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

برگه رسید اظهارنامه، ۱۳۱۴ ش

برگه رسید اظهارنامه، ۱۳۱۴ ش

برگه رسید اظهارنامه تکمیل شده توسط ربابه خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۱۴ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سعید نصوحی‌پور
  • متعلق به مجموعه سعید نصوحی‌پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17204A8
  •