دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سعید نصوحی‌پور

مجموعه ای از اشیاء زندگی روزمره شامل بقچه و قیچی، و اسناد حقوقی و مالی شامل شناسنامه، نکاح نامه، وکالت نامه، برگه احضاریه، اخطاریه، برگه رسید اظهارنامه، دو فقره چک، اقرارنامه، صلح نامه، و وصیت نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • آخرین ویرایش ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 17204
  •