دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

دومین نفر از راست: آفاق خانم و کودک بغلش، ارسطو؛ بقیه ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها خانم خواتین
  • متعلق به مجموعه خانم خواتین
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17202A9
  •